• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Anhwylder Straen Wedi Trawma

Assist
Cefnogaeth, dealltwriaeth a therapi i bobl sy’n dioddef Anhwylder Straen Wedi Trawma, a theuluoedd a gofalwyr.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
BABCP

British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)

Cyfeirlyfr ar-lein o therapyddion wedi’u hachredu.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
BeMindful
Yn egluro'r egwyddorion y tu ôl i ymwybyddiaeth ofalgar, ac yn rhoi manylion ar gyrsiau a therapyddion lleol.
AnxietyUK
Yn cynnig taflenni ffeithiau ar gyfer anhwylderau pryder (gan gynnwys Anhwylder Straen Wedi Trawma).
CombatStress
Elusen yn arbenigo mewn trin a chefnogi Milwyr Lluoedd Arfog Prydain sydd â phroblemau iechyd meddwl.
FreedomFromTorture
Yn cynnig gwasanaethau clinigol uniongyrchol i oroeswyr artaith sy'n cyrraedd y DU. Defnydd o gyfieithwyr ar y pryd.
LifeCentre
Cwnsela ar y ffôn i oroeswyr camdriniaeth rywiol a'r rhai sy'n cefnogi goroeswyr. Hefyd yn cynnig cwnsela wyneb wrth wyneb a grwpiau therapi celf yn West Sussex.
BACP

British Association for Counselling and Psychotherapy

Gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler y chwaer-wefan, www.itsgoodtotalk.org.uk, am fanylion ymarferwyr lleol.
CompassionateFriends
I rieni sy’n galaru a'u teuluoedd.
Pandas
Elusen y DU yn cefnogi teuluoedd sy’n dioddef salwch cynenedigol ac ôl-enedigol.
NICE
Yn cynnig arweiniad clinigol ar Anhwylder Straen Wedi Trawma.
FPP

First Person Plural (FPP)

Sefydliad a arweinir gan oroeswyr i bobl sy’n byw gydag anhwylderau datgysylltiol cymhleth ar ôl cael eu cam-drin yn ystod eu plentyndod.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.