• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Bwlio

DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
GOV UK
Yr hyn y mae’r llywodraeth yn ei ddweud am fwlio, gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth.
NSPCC
Ffeithiau ac ystadegau bwlio a seiberfwlio.
YoungMinds
Gwybodaeth ac adnoddau am fwlio.
BullyingUK
Rydyn ni’n cynnig help a chefnogaeth i unrhyw sy’n cael ei effeithio gan fwlio, gan gynnwys cyngor, gwybodaeth a chyswllt wyneb wrth wyneb i helpu pobl i deimlo’n hyderus ac yn hapus.
Kidscape
Cyngor i bobl ifanc yn delio gyda bwlio.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.