• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Hunan-niweidio

NAPAC

The National Association for People Abused in Childhood (NAPAC)

Gwybodaeth i bobl a gafodd eu cam-drin yn eu plentyndod.
BACP
Rhestrau o therapyddion wedi’u hachredu.
NICE
Yn cynnig canllawiau ar iechyd a gofal cymdeithasol.
BABCP

British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)

Yn cynnal rhestr o therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol wedi’u hachredu.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
SJSupport
Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n hunan-niweidio, gan gynnwys templed ar gyfer dyddiadur hunan-niweidio a grwpiau cymorth lleol i ddynion a menywod.
SANE
Cefnogaeth a gwybodaeth am broblemau iechyd meddwl gan gynnwys cefnogaeth ar-lein.
YoungMinds
Gwybodaeth i rieni a phobl ifanc am iechyd meddwl a lles.
TheMix
Cefnogaeth hanfodol i bobl dan 25 oed.
HarmLess
Sefydliad a arweinir gan ddefnyddwyr i bobl sy'n hunan-niweidio, ffrindiau a theuluoedd.
AmberProject
Mae The Amber Project yn gweithio gyda phobl ifanc (14-25) sydd â phrofiad o hunan-niweidio. Rydyn ni'n cwnsela ac rydyn ni'n cynnal cyfres reolaidd o weithdai theatr a gweithdai wedi'u seilio ar weithgaredd anffurfiol wythnosol.
Elefriends
Cymuned ddiogel a chefnogol ar-lein lle gallwch wrando, lleisio eich barn a rhannu eich profiadau ag eraill.
Samaritans
Cefnogaeth emosiynol 24-awr i unrhyw un sy’n teimlo’n drist, sy’n ofidus neu sy’n cael trafferth yn ymdopi.
UKCP

UK Council for Psychotherapy

Yn cynnal rhestr o seicotherapyddion.
NSHN
Fforwm a arweinir gan oroeswyr i bobl sy’n hunan-niweidio, ffrindiau a theuluoedd.
Papyrus
Cyngor i bobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.