• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Profedigaeth a Cholled

ChildBereavement
Yn cefnogi teuluoedd ac yn cynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar gyfer amseroedd pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oedran wedi marw neu yn marw, neu pan fydd plentyn yn galaru.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
RC Psych
Gwybodaeth am brofedigaeth.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
Cruse
Mae Cruse Bereavement Care Caerdydd a’r Fro yn cynnig cefnogaeth profedigaeth un i un i Blant a Phobl Ifanc.
BereavementAdvice
Ffôn: 08006 349 494. Yn cefnogi pobl alarus ar ystod o faterion ymarferol trwy rif ffôn unigol am ddim.
NHS
Gwybodaeth am brofedigaeth.
Survivors
Sefydliad gwirfoddol hunangymorth sy’n bwriadu bodloni anghenion y rhai sy’n galaru ar ôl hunanladdiad perthynas neu ffrind agos a hefyd sy’n bwriadu atal allgáu'r bobl hyn.
ChildDeath
Ffôn: 0800 282 986. Llinell gymorth i unrhyw un wedi'i effeithio gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran, cyn genedigaeth i oedran oedolyn, dan unrhyw amgylchiadau, ni waeth a yw’n ddiweddar neu’n amser maith yn ôl.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
ChildBereavement
Yn cefnogi teuluoedd ac yn cynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar gyfer amseroedd pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oedran wedi marw neu yn marw, neu pan fydd plentyn yn galaru.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
RC Psych
Gwybodaeth am brofedigaeth.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
Cruse
Mae Cruse Bereavement Care Caerdydd a’r Fro yn cynnig cefnogaeth profedigaeth un i un i Blant a Phobl Ifanc.
BereavementAdvice
Ffôn: 08006 349 494. Yn cefnogi pobl alarus ar ystod o faterion ymarferol trwy rif ffôn unigol am ddim.
NHS
Gwybodaeth am brofedigaeth.
Survivors
Sefydliad gwirfoddol hunangymorth sy’n bwriadu bodloni anghenion y rhai sy’n galaru ar ôl hunanladdiad perthynas neu ffrind agos a hefyd sy’n bwriadu atal allgáu'r bobl hyn.
ChildDeath
Ffôn: 0800 282 986. Llinell gymorth i unrhyw un wedi'i effeithio gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran, cyn genedigaeth i oedran oedolyn, dan unrhyw amgylchiadau, ni waeth a yw’n ddiweddar neu’n amser maith yn ôl.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.